مشخصات خودرو
:

: تومان

:
پوشش های تکمیلی
1 بلایای طبیعی (سیل،زلزله و آتش فشان)
2 شکست شیشه
3 کشیدن میخ و اشیاء تیز و برنده روی بدنه خودرو
4 پاشیدن رنگ،اسید و مواد شیمیایی
5 سرقت درجای کلیه لوازم خودرو
6 پوشش بیمه ای خارج از کشور
7 غرامت عدم استفاده از خودرو در مدت تعمیرات
8 افزایش ارزش خودرو تا سقف 50%
تخفیف ها
1 سابقه تخفیف عدم خسارت
2 آیا خودرو صفر کیلومتر است ؟
3 آیا از خانواده محترم شهدا و یا ایثارگر هستید؟
4 آیا عضو هیات علمی دانشگاه هستید ؟
5 آیا حق بیمه را نقدی پرداخت میکنید ؟

حق بیمه شما به شرح زیر می‌باشد
حق بیمه پایه حق بیمه با احتساب پوشش ها و تخفیف ها درصد تخفیف
0 تومان 0 تومان 0 %

تعداد کلیک ها : 544